ABC demokracji

1. Demokracja (co to jest i jakie są jej rodzaje)

2. Regulacje prawne w demokracji
 • Konstytucja
 • Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy
 • Normy prawne regulujące powstawanie i funkcjonowanie partii politycznych
 • Prawo wyborcze
 • Akty wykonawcze do ustaw

3.  Trójpodział władzy

4. Wartości demokratyczne

5. Prawa i wolności obywatelskie

    Prawa i wolności osobiste:
 • wolność sumienia i wyznania
 • prawo do życia
 • nietykalność osobista
 • prawo własności
 • wolność wypowiedzi
 • wolność poruszania się
 • tajemnica korespondencji

    Prawa i wolności polityczne:
 • czynne i bierne prawo wyborcze
 • prawo do udziału w referendum
 • prawo do informacji
 • prawo do zrzeszania się
 • prawo do skargi na organy państwa

    Prawa socjalne i ekonomiczne:

6. Ochrona praw i wolności obywatelskich/ Zagrożenia swobód obywatelskich

7. Partie polityczne a demokracja

2 komentarze:

 1. Czytajcie, walczcie o swoje prawa. To daje Wam KONSTYTUCJA, a tym samym demokracja.

  OdpowiedzUsuń