piątek, 29 stycznia 2016

Godność człowieka w Konstytucji RP

Drugi rozdział Konstytucji RP, poświęcony wolnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela, rozpoczyna artykuł 30 w następującym brzmieniu:

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Godność ludzka została przez ustawodawcę określona za pomocą trzech przymiotników: jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna. Co to oznacza?


Godność człowieka jest przyrodzona

Znaczy to, że godności nie nabywamy, nie zostaje nam ona przyznana, nie musimy na nią zasłużyć — z godnością się rodzimy. Jest ona właściwa każdej istocie ludzkiej, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, na dokonania i przekonania, na jakiekolwiek cechy przyrodzone czy nabyte, z samego faktu bycia człowiekiem, osobą.

niedziela, 24 stycznia 2016

Jak uprawiać demagogię?

Praktyka codzienności pokazuje, że są na to dwa podstawowe sposoby:
- pozbawianie słów ich oczywistego sensu;
- zamiana ich znaczeń na przeciwne.


A) Ojczyzna
Pozornie ani znaczenia, ani sensu tego akurat słowa odwrócić się nie da. Pozornie. Wystarczy ograniczyć „przynależność” do ojczyzny do tych, którzy wyznają idee „przewodniej siły narodu”. Cała reszta rodaków staje się w ten sposób patriotycznie zdezawuowana. Skoro tylko wyborcy jedynie słusznej formacji reprezentują ojczyznę – wszyscy pozostali reprezentują coś innego (kosmopolityczną Europę, żydowski kapitał, a za Gomułki – interesy CIA). Koniecznie kogoś lub coś, co mentalnie i geograficznie znajduje się poza ojczyzną. 

piątek, 22 stycznia 2016

Tak, Polska dostaje ogromne pieniądze z UE!

Po ostatniej debacie w Parlamencie Europejskim o stanie demokracji w Polsce wydaje się, że warto przypomnieć kilka podstawowych faktów o pieniądzach, jakie Polska dostaje z budżetu Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo Unia Europejska to projekt zarówno demokratyczny, jak i finansowo-rozwojowy. Polska czerpie bardzo duże korzyści finansowe z członkostwa w UE. A w zasadzie największe, jeśli chodzi o wsparcie na działania rozwojowe. Nie bez przyczyny mówi się o ‘nowym planie Marshalla’ (amerykański plan, który po wojnie objął kraje zachodniej Europy, ale nie objął bloku socjalistycznego, w tym Polski).


1. Jak planowany jest budżet w UE?

Budżet UE planowany jest w okresach wieloletnich (a nie tak, jak w Polsce, z roku na rok Ustawą budżetową). Nazywa się to „perspektywą budżetową UE”.

wtorek, 19 stycznia 2016

Rating Polski i Agencje Ratingowe

Kilka słów podsumowania o niedawnym obniżeniu ratingu Polski przez Agencję ratingową Standard & Poor's.


Co to są agencje ratingowe?

Agencje ratingowe to instytucje zajmujące się oceną wiarygodności finansowej różnych podmiotów, m.in. banków, firm, organizacji i państw. Innymi słowy – agencje ratingowe badają, jaka jest sytuacja finansowa jakiegoś państwa albo przedsiębiorstwa. Jeżeli chcemy kupić np. obligacje jakiegoś kraju albo przedsiębiorstwa, ocena agencji ratingowej powie nam, jakie jest ryzyko, że nasza inwestycja jest ulokowana bezpiecznie (czyli czy np. państwo odkupi od nas te obligacje, czy też zbankrutuje i zostaniemy z bezwartościowym papierem w dłoni). Ocena agencji ratingowej ma postać tzw. ratingu.

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Demontaż demokracji na Węgrzech

W kwietniu 2010 r. wybory na Węgrzech wygrała partia Wiktora Orbana FIDESZ (Węgierska Partia Obywatelska), w wyniku czego uzyskała 263 mandaty w parlamencie liczącym 386 deputowanych, co w efekcie dało partii Orbana większość konstytucyjną. Konsekwencją takiego wyniku wyborów było wprowadzenie przez FIDESZ głębokich zmian, w tym nowej konstytucji, które odmieniły państwo z jego polityką wewnętrzną i polityką zewnętrzną oraz relacje w gospodarce i w społeczeństwie. Ale po kolei.

  • 25 kwietnia 2010 r. — FIDESZ zdobywa poparcie 53% wyborców, co w przełożeniu na mandaty oznacza większość konstytucyjną (przy frekwencji wyborczej 64,36%).

KONTEKST WYGRANYCH WYBORÓW
W 2010 r. Węgry były krajem, który mocno odczuł globalny kryzys, tonął w długach i był na skraju bankructwa. Kraj został objęty programem pomocowym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Inwestorzy ulegali panice, w efekcie transferując pieniądze za granicę. Węgry wpadły w spiralę zadłużenia. Miały problemy z obsługą swojego zadłużenia zagranicznego. Zadłużenie publiczne wynosiło 82% PKB, a wzrost PKB wynosił -6,3%. Rating Węgier został obniżony do śmieciowego. Węgrami rządzili skompromitowani socjaliści, którzy poniekąd doprowadzili do takiej sytuacji. – Kłamaliśmy rano, wieczorem i w nocy – miał stwierdzić premier Ferenc Gyurcsany. Ludzie mieli dość sytuacji w kraju i partii, która doprowadziła Węgry do takiej sytuacji gospodarczej.

niedziela, 17 stycznia 2016

The Economist - Polska do kąta

W magazynie The Economist z 16 stycznia 2016 ukazał się kolejny w ostatnich dniach tekst o Polsce. I po raz kolejny nie jest to dobra reklama działań polskiego rządu.

Autor pisze o planach Komisji Europejskiej dotyczących oficjalnej oceny praworządności działań rządu polskiego. Tytuł artykułu w wolnym tłumaczeniu brzmi: "Polska idzie za karę do kąta. Polska dostanie po łapach i będzie to duży test dla Unii Europejskiej". Według The Economist wystawienie oceny praworządności działań kraju członkowskiego przez Komisję będzie sprawdzianem zarówno dla polskich władz, jak i dla samej Unii Europejskiej.

czwartek, 7 stycznia 2016

BBC o sytuacji w polskich mediach publicznych

4 stycznia w blogu BBC Inside Europe ukazał się tekst Adama Eastona o konflikcie dotyczącym mediów, którego stronami są polska partia rządząca i Unia Europejska. Ten krótki tekst jest próbą wyjaśnienia istoty problemu odbiorcom niekoniecznie dobrze zorientowanym w polskiej rzeczywistości. Zdaniem autora najpoważniejszą konsekwencją wprowadzanych zmian będzie ostry podział nie tylko mediów, ale i społeczeństwa.

wtorek, 5 stycznia 2016

Zmiany ustawy o systemie oświaty - analiza

29 grudnia 2015 r. sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przekazana została do senatu. Ponieważ projekt jest dość długi, postanowiliśmy go dla Państwa przeanalizować.

Oto NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY z tej ustawy:

1. Najbardziej akcentowaną medialnie sprawą w tej nowelizacji jest powrót do obowiązku szkolnego dzieci od 7 r. życia.
"Odrzucamy to, co było wbrew dziecku" powiedziała minister edukacji Anna Zalewska zapowiadając odejście od obowiązku szkolnego 6-latków.
2. Przesunięciu ulega również obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w zerówkach (realizowanego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach).


3. Następuje zmiana w podstawie programowej zerówek - wprowadzona zostanie nauka czytania 
i pisania dla dzieci.


4. Jednocześnie dotychczasowy obowiązek przedszkolny dla 5-latków zostanie zniesiony, a w jego miejsce wprowadzone zostanie prawo dzieci 5-letnich do wychowania przedszkolnego.

5. Utrzymane zostanie też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 4-letnich.