niedziela, 13 grudnia 2015

Budżet Państwa, ekonomia i demokracja na naszym blogu

Demokracja to taki system funkcjonowania Państwa, w którym obywatele powierzają stanowienie prawa wyłonionym w drodze wyborów przedstawicielom. Ci z kolei powierzają bieżące zarządzanie Państwem rządowi.

Godzimy się na taki system, ponieważ w naszą Konstytucję wbudowane są mechanizmy chroniące nas przed błędami lub nadużyciami władzy ustawodawczej (Trybunał Konstytucyjny), a działalność władzy wykonawczej, czyli rządu, możemy monitorować poprzez jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich, czyli prawo do informacji.

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (np. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów), organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz osób pełniących funkcje publiczne.
W praktyce, zgodnie z Konstytucją, prawo to realizowane jest poprzez publikację odpowiednich dokumentów. Problem w tym, że dla większości z nas zrozumienie ich znaczenia jest trudne. W szczególności dotyczy to spraw ekonomicznych, związanych z Budżetem Państwa czy ogólnie z finansami publicznymi. Politycy poprzez publikację tych dokumentów czują się już zwolnieni z konieczności jasnego informowania nas o tych sprawach. Co więcej, często za pośrednictwem mediów przekazują nam półprawdy lub wręcz nieprawdę o sprawach związanych z finansami Państwa. Na tym tle należy podkreślić pozytywną rolę Narodowego Banku Polskiego, który stara się prowadzić edukację ekonomiczną.

A przecież sprawy ekonomiczne są dla nas pierwszorzędne. I tak na przykład zwiększanie wydatków Państwa kosztem jego zadłużania powoduje, że przez kolejne lata wszyscy będziemy musieli ponosić tego skutki, spłacając je w postaci podatków i różnych danin na rzecz Państwa.
Dlatego powinniśmy domagać się od polityków realizacji naszego konstytucyjnego prawa do informacji i rzetelnego przedstawiania spraw związanych z ekonomią Państwa. Ale jednocześnie sami zdobywajmy wiedzę na ten temat!
Dla zainteresowanych na naszym blogu będziemy publikowali informacje na tematy ekonomiczne. A jeśli jakakolwiek kwestia będzie niejasna - zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach.

Małgorzata