niedziela, 13 grudnia 2015

Co dla nas zrobił TK? Vol. 2

Pisaliśmy już wcześniej o ważnych dla przeciętnego Kowalskiego wyrokach TK, pora na drugą porcję informacji - kilka przykładów orzeczeń z ostatnich 3 lat, często sprzecznych z oczekiwaniami rządu i ustawodawców. To pokazuje jak ważnym jest to, aby istniała, działająca w imieniu nas wszystkich, instytucja sądownicza rozliczająca najwyższe władze w Polsce.
  1. W 2012 r. w sprawie ogródków działkowych - uznane za niekonstytucyjne zostały przepisy ustawy określające m.in. monopolistyczną pozycję i przywileje Polskiego Związku Działkowców, jego zadania, organizację Związku oraz jego statutu. TK kierował się w sprawie głównie interesem osób korzystających z działek, a warto zauważyć, że wyrok w praktyce dotyczył ok. 1 miliona działek, a że działka przydzielona zostaje rodzinie, to mowa tu o ok. 3-4 milionach zainteresowanych osób.
  2. W 2014 r. w sprawie bilingów i podsłuchów - TK uznał za niekonstytucyjne: nieprecyzyjność zapisów co do podsłuchów i brak niezależnego organu kontrolującego zasadność sięgania po bilingi, zaś za częściowo niekonstytucyjne - przepisy o dostępie służb specjalnych do bilingów obywateli.
  3. W 2012 r. uznał za niekonstytucyjne nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego przy określaniu prawa do tzw. "trzynastki".
  4. W 2012 r. w sprawie tzw. "zawieszonych" emerytur - Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy zawieszające prawo do emerytur przyznanych przed 1 stycznia 2011 r. osobom, które po nabyciu praw do emerytury nadal wykonywały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy. W wyniku tego wyroku uchwalono ustawę, w wyniku której wypłacono emerytury, które były zawieszone w okresie od 1.10.2011 do 21.11.2012.
  5. W 2013 r. wyrok uznający za niekonstytucyjny przepis, który nie pozwalał małżonkom uzyskać odrębnych numerów ewidencji producentów rolnych w sytuacji, gdy podpisali intercyzę i prowadzą odrębne gospodarstwa rolne (a przecież uzyskanie numeru identyfikacyjnego ewidencji producentów rolnych jest konieczne, by móc starać się o unijne dopłaty).
Walentyna & Anna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz